Zwrot towaru

Zwrot towaru

Osoby fizyczne

Konsumentowi (tj. osobie fizycznej, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez  Konsumenta Towaru.
Stosowny formularz zwrotu dostępny jest do pobrania ze strony nadzoruj.pl. Konsument powinien odesłać zwracany towar na własny koszt w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
Sprzedawca po otrzymaniu zwracanego towaru zwróci w ciągu 10 dni kwotę zapłaconą za towar w sposób wskazany w formularzu reklamacji.

Firmy

Sprzedawca przyjmuje zwroty również od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, zasady zwrotów są takie same jak w przypadku osób fizycznych z wyjątkiem terminów, które wynoszą:
• czas na zgłoszenie zwrotu i przesłanie formularza– 2 dni od otrzymania towaru
• czas na odesłanie towaru – 5 dni od wysłania zgłoszenia
• czas na zwrot należności za towar – 10 dni od otrzymania potwierdzonej kopii faktury korygującej.

Kliknij tutaj aby pobrać formularz zwrotu